Faktorama

Relacje inwestorskie

Ogłoszenia i raporty publikowane przez spółkę

Formularz FATCA – osoby fizyczne

Formularz FATCA – osoby prawne

Pierwsze wezwanie do złożenia akcji celem dematerializacji https://drive.google.com/file/d/1zZiS4K-T4KkDTb1FY_XgSz0Y0LLHl9gV/view?usp=sharing

Drugie wezwanie do złożenia akcji celem dematerializacji

https://drive.google.com/file/d/12VAWbDBJfC8BINgbFptc-ORk-r2HAC-8/view?usp=sharing

Trzecie wezwanie do złożenia akcji celem dematerializacji https://drive.google.com/file/d/1u6AcfEBI_LHZluazD9apJqBd5G1hyA42/view?usp=sharin

Czwarte wezwanie do złożenia akcji celem dematerializacji

https://drive.google.com/file/d/1L-XGgsTwlVMfepOu44lRvo4ZnwWgSXNz/view?usp=sharing

Kalendarium

30.09.2020 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszyhttps://drive.google.com/file/d/1hW0t3BvxANs-EI7X4KPr65lKFvWOYW7M/view?usp=sharing

Zarząd

Jakub Ananicz – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Andrzej Żurawski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Marczuk – Członek Rady Nadzorczej

Martyna Jagodzińska – Członek Rady Nadzorczej

Komitet Audytu

Martyna Jagodzińska – Przewodnicząca Komitetu Audytu

Andrzej Żurawski – Członek Komitetu Audytu

Tomasz Marczuk – Członek Komitetu Audytu