Kontakt

Faktorama SA

Faktorama S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Włodarzewska 33 lok. 5, 02-384 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000775097, posiadająca numer NIP 7010375107 oraz numer REGON 146609363, o kapitale zakładowym w wysokości 627 557,00 zł, opłaconym w całości

Faktorama Capital 1 Sp. z o.o.

Faktorama Capital 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Włodarzewska 33 lok. 5, 02-384 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000751417 , posiadająca numer NIP 7010870640 oraz numer REGON 381455142 

Kontaktuj się z nami pod podanymi adresami e-mail staramy się na bieżąco obsługiwać nadsyłane do nas zapytania.

Relacje Inwestorskie – jakub.ananicz@faktorama.pl

Faktoring – jakub.ananicz@faktorama.pl